Forskare rapporterar en ny kaskadreaktion

Ny forskning kring cykelolyckor - Nyheterna (TV4) (Maj 2019).

Anonim

Kemister från RUDN University har utvecklat en ny kemisk reaktion för att syntetisera en hel klass av ännu ej utforskade ämnen - diazabicyklo (3.2.1) oktaner. Dessa föreningar används i läkemedelsutveckling. Det nya målet är att bekräfta den biologiska aktiviteten hos de erhållna ämnena. Papperet publicerades i Journal of Fluorine Chemistry.

Idag kan organiska kemister syntetisera ämnen av nästan alla komplexitets-vitaminer, proteiner, terpener etc. För att göra detta använder de ofta kaskadreaktioner, sekvenser av flera kemiska omvandlingar under vilka nya kemiska bindningar bildas. Deras fördel är att alla reaktioner löper under samma förhållanden och inte behöver tillsättas några andra reagenser eller katalysatorer. Kaskadreaktioner är sålunda ett kraftfullt verktyg för snabbt ökande molekylkomplexitet, det vill säga för att erhålla komplexa föreningar från enkla föräldraämnen. Svårigheten ligger emellertid i det faktum att de ursprungliga villkoren måste beräknas för att erhålla de förväntade ämnena. Studien handlar om en kaskadreaktion som involverar trifluoracetylkromenter och homopiperazin.

"Vi erbjöd en ännu okänd transformationskedja som gjorde det möjligt för oss att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för bicykliska diaminer, som är viktiga i praktiken - 1, 5-diazabicyklo (3.2.1) oktaner. Denna klass av föreningar har varit så liten än så länge och syntesen av sådana ämnen har varit förknippad med ett antal svårigheter ", säger Vitaly Osyanin, en av författarna till artikeln, doktor i kemisk vetenskap, professor vid Institutionen för organisk kemi vid RUDN University.

Experimenten tog flera veckor. Det mesta av försöksarbetet utfördes av en student Irina Melnikova under övervakning av Vitaly Osyanin; Resultaten ingick i hennes avhandling. 1, 5-Diazabicyklo (3.2.1) oktaner är av intresse på grund av deras utsikter. De har samma struktur som substanser som syntetiserats för flera år sedan, vilka har en antimalariell effekt.

"Vi planerar att utvidga tillämpningsområdet för denna reaktion och studera dessa föreningar för antidiabetisk aktivitet", kommenterade forskaren.

Studier av den biologiska aktiviteten hos en viss grupp av föreningar kräver vanligen tiotals eller till och med hundratals analoger med olika substituenter (substituenten är vilken som helst atom eller någon grupp av atomer som ersätter väte i en organisk molekyl). Och endast en av dem visar så småningom tillräcklig aktivitet i kombination med låg toxicitet, vilket innebär att den är lämplig för användning. För att utveckla ett läkemedel måste forskare expandera antalet studerade föreningar. Detta är också nu möjligt med den nya reaktionen. Substansen kan patenteras om den passerar cellodling och djurförsök.

menu
menu