Forskare utvecklar ett läkemedel som stannar kramper

Scania Interlink (Maj 2019).

Anonim

Forskare från RUDN University deltog aktivt i utvecklingen av en kemisk förening för att stoppa kramper under epileptiska anfall. Resultaten av studien publicerades i Chirality.

Epilepsi är en kronisk neuralgisk sjukdom som orsakar konvulsiva anfall hos människor och andra djur. Patogenesen av denna sjukdom är paroxysmala urladdningar i nervcellerna i hjärnan som orsakar konvulsioner. Antikonvulsiva medel hjälper till att stoppa epileptisk passform. Läkemedlet i sig är ett pulver som är upplöst i vatten och injiceras i en person som upplever ett sådant beslag.

För att få ett nytt antikonvulsivt medel har forskare utvecklat en förening med en chiralitet - en asymmetrisk kolatom med en konfigurations-inkompatibilitet för vänster och höger form av molekylen - detta är analogt med skillnaden mellan vänster och höger hand. Sålunda är det närmaste omgivningsområdet för det kirala centrumet en tetraeder - en vanlig trigonalpyramid i vilken en chiral kolatom föreligger och vid dess toppunkter är substituenter-atomer eller atomergrupper som ersätter väteatomer i kolvätefragment. Chiraliteten hos denna konstruktion är dessa fyra substituenter är anordnade olika i rymden relativt varandra. Med andra ord, om vi isolerar individuella 3-D-modeller av dessa tetraeder från molekylens struktur och försöker kombinera dem, kommer de inte att sammanfalla.

"En av de viktigaste delarna av vår vetenskapliga forskning är kemikalier som har potentiell biologisk aktivitet. I det här fallet har de studerade föreningarna en specifik aktivitet - de är antikonvulsiva. Detta är en gemensam egenskap hos föreningar i denna klass, men för att föreningar för att visa dessa egenskaper mer effektivt, måste de vara kirala (optiskt) rena, det vill säga de asymmetriska centra för alla molekyler i den totala substansmassan måste ha samma konfiguration. Det publicerade papperet ägnas åt metoden för separation av racemisk blandningar som innehåller molekyler med olika absoluta (R eller S) konfigurationer av kirala kolatomer ", säger kemisten Victor Khrustalev från RUDN University.

Forskare syntetiserade och studerade strukturen av 3-etyl-2-fenylpyrrolidin-2-1 (EPP) som visar antikonvulsiv aktivitet. Föreningen kan existera i tre former: som två chiralt rena R / S-stereoisomerer och ett racemat-en blandning av molekyler med olika R- och S-konfigurationer i det asymmetriska centrumet.

Alla tre former visar biologisk aktivitet i varierande grad. Författarna fann att föreningen effektivt hjälper till att stoppa kramper endast när det är kiralt rent, det vill säga innehåller det molekyler med enbart en konfiguration, antingen R eller S. När föreningen produceras under normala förhållanden bildas alltid ett racemat som gör det svårt att använda i medicinsk praxis.

Under arbetets gång syntetiserade forskarna föreningen med den önskade kemiska formeln i form av ett racemat, vilket bekräftades med metoderna för NMR och IR-spektroskopi. Därefter delade författarna, med användning av vätskekromatografi med hög upplösning, den racemiska blandningen i optiskt rena stereoisomerer. Således separerade forskarna de nödvändiga formerna av en given kemisk förening, som senare kan tjäna som grund för ett nytt läkemedel. Forskarna bekräftade att det finns molekyler med endast en konfiguration i isolerade former efter att ha granskat dem med hjälp av röntgendiffraktionsanalys.

menu
menu