Bild: Solar Dynamics Observatory spionerar sällsynt omslutande filament

Bild von Sonne |Ultra HD 4K |Satellit: Solar Dynamics Observatory: SDO |Thermonuclear Art NASA (Maj 2019).

Anonim

NASAs soldynamikobservatorium kom över en odditet som rymdfarkosten sällan har observerat: en mörk filament som omger en aktiv region (29-30 oktober 2017). Solfilament är moln av laddade partiklar som flyter över solen, bundna till det av magnetiska krafter.

De är vanligtvis långsträckta och ojämna strängar. Bara en handfull gånger tidigare har vi sett en formad som en cirkel.

Det svarta området till vänster om den ljusare aktiva regionen är ett coronalhål, ett magnetiskt öppet område av solen.

Medan det inte kan ha något stort vetenskapligt värde är det anmärkningsvärt på grund av dess sällsynthet. Den togs fortfarande i en våglängd av extremt ultraviolett ljus.

menu
menu