Ett grönare sätt att göra ketoner

10 sätt att bli en grönare förälder (Maj 2019).

Anonim

Forskare vid McGill University har upptäckt ett nytt, mer miljövänligt sätt att göra ketoner, en viktig kemisk ingrediens i läkemedel. Medan ketoner finns i ett brett utbud av användbara kemikalier, är de vanligtvis förberedda genom energiintensiva, flerstegsteknologier som skapar betydande kemiskt avfall.

I en artikel som publicerades online förra månaden i Nature Chemistry, visar McGill-forskarna hur kolmonoxid, en allmänt tillgänglig biprodukt av förbränning, istället kan användas för att bilda högenergikemikalier som reagerar direkt med bensen för att generera ketoner.

"Detta tillvägagångssätt kan erbjuda en ny och grön metod för att aktivera lättillgängliga, men inerta kolväten, och använda dem för att göra en mängd olika värdefulla produkter", säger professor Bruce Arndtsen, seniorforskare i McGill.

menu
menu