EU driver med att minska utsläppen av bilar, öka för elbilar

Friendly Guide to Climate Change - and what you can do to help #everytoncounts (Maj 2019).

Anonim

Europeiska kommissionen sade att vi vill minska utsläppen av koldioxid från bilar med 30 procent år 2030 och öka användningen av elbilar genom att göra dem billigare och enklare att ta ut.

Förslaget slutar omedelbart att införa fasta kvoter för utsläppsfria fordon och är mindre blygsam än mål som redan fastställts av vissa EU-medlemmar. Ändå sa europeiska biltillverkare att de nya målen var för drastiska.

Kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic insisterade på att planen är den mest "realistiska" kompromissen mellan Europas ambitioner att blåsa spår på ren energi och de kostnader som kontinentens kraftfulla biltillverkare måste bära för att omarbeta arbetskraft och produktion.

Nuvarande mål kräver att biltillverkare uppnår den genomsnittliga tillåtna utsläppen för nya modeller i Europeiska unionen på 95 gram CO2 per kilometer för bilar, eller 147 gram för lätta nyttofordon senast 2021.

Det nya förslaget innebär en ytterligare minskning med 15 procent år 2025 och 30 procent år 2030 jämfört med 2021 nivåer.

Bilföretag som inte uppfyller dessa mål står inför stora böter på 95 euro (110 USD) per överskott gram koldioxid per bil. Bilhandlare som klarar av att utrusta minst 30 procent av sina nya bilar med elektriska eller andra lågutsläppsmotorer före 2030 kommer att få krediter gentemot deras koldioxidantal.

Europeiska bilföretagsföreningen, en branschorganisation, kritiserade 2025-målet och sa att "det lämnar inte tillräckligt med tid för att göra nödvändiga tekniska och konstruktionsändringar på fordon, särskilt för lätta nyttofordon med tanke på deras längre utvecklings- och produktionscykler."

Lobbyn gruppen sade också att den riktade nedskärningen på 30 procent år 2030 var "alltför utmanande" och krävde en minskning med 20 procent istället, säger att det var "uppnåeligt på en hög men acceptabel kostnad".

"Det nuvarande förslaget är mycket aggressivt när vi betraktar den låga och fragmenterade marknadspenetrationen av alternativt drivna fordon över hela Europa hittills, säger koncernens generalsekreterare Erik Jonnaert.

Den europeiska verkställande direktörens plan innehåller också 800 miljoner euro i finansiering för expansion och standardisering av elektriska laddstationer i hela Europa.

Förslaget är en del av EU: s ansträngningar att uppfylla åtagandena enligt Parisavtalet om klimat. FN-medlemmar träffas i Tyskland från 6-17 november för att diskutera hur man genomför 2015 års överenskommelse, vilket krävde en kraftig minskning av koldioxidutsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen.

menu
menu