Caterpillar attacker tillåter bladlöss att smyga upp på växter

Section 10 (Maj 2019).

Anonim

En ny phytologiststudie indikerar att växter prioriterar skydd av blommor över löv och att samtidig attack av bladlus, larver och bakterier lämnar växter sårbara för plantor, men mer skyddade mot larver.

När växter faller under attack, bygger de ofta upp försvar genom att öka hormonella koncentrationer och producera defensiva föreningar som kan göra dem mindre välsmakande till angripare. I experiment på blommande växter med olika dubbla kombinationer av larver, bladlösa och mikrobeattacker var koncentrationer av typiska växthormoner, såsom jamonater, högre i blommor än i löv, vilket visar att växter prioriterar sina reproduktionsorgan när de används under attack. Forskare fann också att dubbla angrepp av larver och bakterier lämnade växter mindre förmåga att försvara sig mot attack av bladlus.

"Vår undersökning lyfter fram ett nytt ljus på inducerbart försvar av blommande växter jämfört med de flesta av de undersökningar som behandlade växter i vegetativt stadium. Vi tycker att vår studie också är nyskapande i sin strategi eftersom vi kvantifierade flera fytohormoner som är involverade i växtförsvar och reproduktion, och använd multivariata analyser för att undersöka förändringar i fytohormonprofilen vid exponering av blommande växter för enkel och dubbel attack. " Sade de främsta författarna till forskningen Lucille Chrétien och Dr Dani Lucas-Barbosa, Wageningen University, i Nederländerna.

menu
menu