Arktis påverkar Eurasian väder och klimat

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy (Maj 2019).

Anonim

Arktis har under de senaste decennierna förlorat 65 procent av sin isvolym. Atmosfären ovanför Arktis har snabbt värmts och fuktats samtidigt.

Vad betyder detta för väder och klimat av de tätbefolkade norra mittbredderna? Dr Tido Semmler började utföra idealiserade klimatmodellförsök för att svara på denna fråga när en rekord låg arktisk havsutsträckning inträffade under 2007. Vid detta stadium arbetade han som meteorolog vid Irlands Väder Service Met Eireann i Dublin, Irland.

I synnerhet på vintern påverkar väder och klimat i Arktis väder och klimat i norra mittlinjen, men inte överallt i samma utsträckning. I en nyligen publicerad studie i Förskott i atmosfäriska vetenskaper arbetar Semmler, som nu arbetar på Alfred Wegener-institutet vid Helmholtz-centret för polar- och marinforskning i Tyskland, och hans kollegor upptäckte att havsområdena och västkusten på kontinenterna är relativt opåverkade. Det starkaste inflytandet sker över kontinentala regioner, mer över Eurasien än över Nordamerika. Det betyder att även om arktiska kan uppfattas som ett avlägset och glesbefolket område, kan förändringarna där vara av betydelse för samhället i tätare befolkningsområden.

"Bättre observationer i norra Arktis kan leda till bättre väderprognoser över de kontinentala medellängderna, särskilt på vintern, " säger Semmler.

menu
menu